Bé Thiên Di – Sài Gòn

SÀI GÒN
Chiều cao m65
Số đo : 92-62-93
.(khu vực quận 10 , 1)