Bé Hạnh Ngọc – Sài Gòn

PGA Sài gòn
SINH VIÊN
Năm 2k2
Body tự nhiên + k pttm
Chiều cao : 160
Số đo : 88-58-90